Novinky pro nakládání s odpady ze zdravotnictví

Novinky v legislativě pro nakládání s odpady ze zdravotnictví:

– náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví
– požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče
– požadavky na obaly pro odpady ze zdravotní péče
– formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností
– třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů
– stručný přehled, co se změnilo v nových předpisech o odpadech
více informací naleznete: ZDE