Obecně závazné vyhlášky – ODPADY

Obecně závazné vyhlášky (OZV) o odpadech podle nového zákona č.541/2020 Sb.:

– minimální doporučený rozsah vč. šablony
– doporučený postup “krok za krokem”
– co ve vzoru MV ČR nenajdete a proč kvůli tomu hrozí vracení dotací EKO-KOMu?
– co lze doporučit a na co určitě nezapomenout?
– co by měl obecní systém podle § 59 až 62 určitě obsahovat?
– jak je to se zapojením podnikatelů a jaké s tím souvisejí další povinnosti?
– jak je to se “zpětným odběrem” výrobků s ukončenou životností?
– pár poznámek k praktičnosti
více informací naleznete: ZDE