Kdopak by se novel bál? Jak na hlášení o odpadech?

Výběr toho podstatného z nové odpadové legislativy, co se týká právě Vás:

– nový zákon o odpadech
– nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
– nový Katalog odpadů
– nové podrobnosti nakládání s odpady
– nová “autovraková” vyhláška
– přehled ohlašovacích povinností za agendu “odpady”
– jak si připravit podklady?
– jak se registrovat na ISPOP.cz?
– jak na samotná hlášení – krok za krokem…
více informací naleznete: ZDE

Obecně závazné vyhlášky – ODPADY

Obecně závazné vyhlášky (OZV) o odpadech podle nového zákona č.541/2020 Sb.:

– minimální doporučený rozsah vč. šablony
– doporučený postup “krok za krokem”
– co ve vzoru MV ČR nenajdete a proč kvůli tomu hrozí vracení dotací EKO-KOMu?
– co lze doporučit a na co určitě nezapomenout?
– co by měl obecní systém podle § 59 až 62 určitě obsahovat?
– jak je to se zapojením podnikatelů a jaké s tím souvisejí další povinnosti?
– jak je to se “zpětným odběrem” výrobků s ukončenou životností?
– pár poznámek k praktičnosti
více informací naleznete: ZDE

Novinky pro nakládání s odpady ze zdravotnictví

Novinky v legislativě pro nakládání s odpady ze zdravotnictví:

– náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví
– požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče
– požadavky na obaly pro odpady ze zdravotní péče
– formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností
– třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů
– stručný přehled, co se změnilo v nových předpisech o odpadech
více informací naleznete: ZDE

Vzorkování odpadů a interpretace výsledků rozborů

Potřebujete vzorkovat odpady a chcete porozumět výsledkům jejich rozborů?

– nová odpadová legislativa a vazba na vzorkování odpadů podle ČSN EN 14899
– plány vzorkování podle ČSN EN 14899 a jejich příprava
– protokol o vzorkování podle ČSN EN 14899
– interpretace výsledků rozborů (ilustrační případy z provozní praxe)
– opakování vzorkování a následných rozborů aneb co když něco nevyjde…
více informací naleznete: ZDE