Někdo potřebuje šikovný provozní tahák k ulehčení svojí práce:

 • dopočítat lhůtu nabytí právní moci právě vydaného povolení
 • přepočet fyzikálních jednotek (času, délky, hmotnosti, objemu, obsahu)
 • vyhodnocení rozboru odpadu (zda vyhověl požadavkům vyhlášky)
 • výpočet technického údaje (plocha, objem, úhel a délka stran v trojúhelníku, objem mezikruží)

jiný potřebuje předpověď počasí na nejbližší dny

Malá ochutnávka nejoblíbenějších odkazů:

(řazeno podle oblíbenosti)

sekce:odkaz:logo sekce:
Kvítkův vyhledávač legislativyZDE
Vyhodnocování rozborůZDE
Kvítkovy provozní tahákyZDE
Počítání termínů a lhůtZDE
Výpočty a převody jednotekZDE
Dotaz na dostupnost služebZDE
Značení materiálové identifikace obalů a ČSN 77 0052-2ZDE
Výhřevnost vybraných odpadů z ČSN 06 3090ZDE
Zbytečné odpady (nevyužitá rezerva v řešení kvót recyklace odpadů)ZDE
Směšovací pravidlo pro přípravu roztokůZDE

Je to už více než 30 let, co se pohybuji v branži odpadů. Legislativní nároky drakonicky přibývají a prostor pro smysluplnou práci ubývá. Stojí to nejenom peníze, ale i čas a trpělivost. Proto se snažím hledat řešení hlavně s využitím zkušeností z provozní praxe, kde jsem každý den. U firem je to formou poskytnutí rady nebo odborného dohledu. Nikomu nic nevnucuji, jen ho vedu za ruku a respektuji, že řešení je plně v jeho režii i možnostech.

Hledám kompromis mezi tím, co musí a tím, co je reálně splnitelné!

Ale je třeba informovat i veřejnost. Snad bude postupně měnit svoje spotřebitelské zvyklosti.

Tím se může v provozní sféře oblasti odpadového hospodářství mnohé zjednodušit!

Kdo ví, třeba k tomu přispějí i tyto webové stránky…


Zde najdete vychytávky, pomůcky a taháky, které budu postupně doplňovat:

nebo si vyberte přímo z těch nejoblíbenějších:

(občas něco hledáte a pak se to hodí)

(Kvítkův vyhledávač legislativy)

(přepočty jednotek a provozní výpočty)

(když potřebujete správně počítat termíny a lhůty, např. nabytí právní moci)

(potřebujete vyhodnotit rozbor, zda splňuje daná kritéria?)

(nevyužitá rezerva v řešení kvót recyklace a využití odpadů)

(Průvodce značením materiálové identifikace obalů podle ČSN 77 0052-2)

(klasifikace TAP v kostce)

(odpověď, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP)


Pomáhám různými způsoby a nejúčinnější formou jsou “na míru” připravené konzultace nebo školení přímo u zákazníka:

Hlavní pilíře mé činnosti jsou zobrazeny ve firemním logu ve formě puzzle:

význam jednotlivých částí:

Podrobnější soupis toho, co nejčastěji řeším, najdete: ZDE

Jde o přiměřenost mezi vstupy a výstupy. Ne všechno musí být hned odpad, ne všechny výstupy musí být vždy bezpečné.

Je nesmysl vše bezhlavě prohlásit za odpad a pak zbytečně přebíhat mezi režimy odpadů, výrobků, hnojiv, alternativních paliv a jiných norem.

Je škoda, že z principu předběžné opatrnosti se stal bič na všechny potíže, které legislativa nedokáže vyřešit prakticky.

K čemu je úředník ministerstva s několika akademickými tituly, když nikdy nebyl a nebude v provozní praxi? Jeho obavy pramenící ze zoufalé neznalosti reality běžné provozní praxe, mohou vyprodukovat jenom nesmyslné obstrukce, které nikdy nic nevyřeší. Těžko takový člověk dokáže upřesnit obecná evropská pravidla přiměřenou národní právní normou, protože nezná reálnost splnění toho, co vymýšlí. A tak se musí obklopit rádoby rádci a našeptávači, což je učiněný ráj pro lobbisty, které zajímají pouze jejich výhody, jenom ne to, aby to všechno mělo nějaký smysl.

Opravme překombinovanou legislativu, zdeformovanou lobbisty a zoufalou neznalostí provozní praxe ze strany našich legislativců.

Jinak výsledek může budit dojem parodie, která zcela zastíní fakt, že nebylo dosaženo toho nejdůležitějšího:

DOBRAT SE ROZUMNÉHO ŘEŠENÍ

Čím budou jednoznačnější pravidla, tím lépe je bude možno i kontrolovat. Jenže jak na to, to se od zeleného stolu nikdy dozvědět nedá. Bojovat proti podvodníkům může jenom ten, kdo se pohybuje v provozu a ví jak to v praxi chodí. A neplatí to jenom v odpadech.

Vezměte do ruky historicky první zákon o odpadech (č.238/1991 Sb.) a zjistíte, že legislativci přiměřenost opatření vyměnili za pohodlnost.

Legislativci, sami si položte dvě základní otázky:

1) Proč si dát práci s kvalitní a pracnou normou, když můžeme použít snůšku hrozeb pokutami?

2) Proč jsme poctivou znalost oboru vyměnili za klientelismus a plíživou destrukci všeho, co jsme kdy dokázali?

A já Vám na to odpovím: Protože je to pohodlnější a nemusíte skoro nic znát!

Právě s tímto neradostným trendem poslední doby souvisí i moje práce.

Ale nevzdávám to. Myslím si, že má smysl se tomu postavit. Přece se těch lidí v provozu musí někdo zastat, jinak na všechno zůstanou úplně sami.

Jaká je hlavní filozofie mého přístupu?

HLEDÁM PŘIMĚŘENOST OPATŘENÍ jako KOMPROMIS MEZI TÍM, CO MUSÍTE A TÍM, CO MŮŽETE

Poctivě ale musím přiznat velmi nepříjemnou pravdu: je to čím dál tím těžší…

Není problém přijet přímo ke klientovi nebo na jiné místo, kde v patřičném soukromí a klidu proběhne konzultace podle jeho potřeb!

Funguje to jednoduše:

 • klient sdělí poptávku (telefonicky nebo lépe elektronicky)
 • já s ním vykomunikuji detaily jeho individuálních požadavků a hlavně jeho místních podmínek
 • připravím nabídku a zašlu ji klientovi k vyjádření
 • pokud najdeme řešení k oboustranné spokojenosti, projekt se uskuteční

Dotaz na dostupnost mých služeb

Pokud potřebujete pomoci, můžete poslat dotaz na dostupnost služeb.

Je to snadné: dát dotaz na dostupnost služeb

Právě probíhající akce:

[event-list num_events=10 show_filterbar=false url_to_page='/udalosti/?event_id1=EVENT-ID']

 1. Odpady a výrobky s ukončenou životností
  1. zákon o odpadech
   • odborný dohled při nakládání s odpady
   • audity pro nakládání s odpady, prevence pokut, konzultační dny
   • vzorkování odpadů a interpretace výsledků jejich rozborů
   • průběžná evidence a ohlašování odpadů
   • kompletní vyřizování souhlasů krajského úřadu a jednotlivých ORP (obce s rozšířenou působností)
   • tvorba provozních řádů, podnikových norem, podkladů pro audity typu ISO
   • agenda poplatku za ukládání odpadů na skládku
   • prevence pokut, školení obsluhy, řešení přestupků, odvolání proti pokutě
  2. zákon o výrobcích s ukončenou životností
   • elektrozařízení
   • baterie nebo akumulátor
   • pneumatika
   • vozidlo
  3. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  4. vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
  5. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   • požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz
   • technické podmínky soustřeďování odpadu
  6. normy související se vzorkováním odpadů
   • ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
   • ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití
 2. Obaly a jejich zpětné odběry
 3. Chemické látky a přípravky
 4. Riziko ekologické újmy
 5. Výrobky a posuzování shody
 6. Vybrané související předpisy
  1. nakládání s azbestem
  2. kategorizace prací pro hodnocení vlivu práce na zdraví
   • kategorie první - práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
   • kategorie druhá - práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně
   • kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů a je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci
   • kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření
  3. plán opatření pro případy havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon)
 7. GDPR (ochrana osobních údajů)
 8. HACCP (stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin)


Malá anketa s velkou nadsázkou

Zaznamenal jsem názory několika osob na novou odpadovou legislativu – výsledek posuďte sami:

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Vždyť to nemá žádnou logiku!

Bonifác Játro

ekolog a technik

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Panenko Marie podsrpenská, vidíš to?

Anna Kelišová

důchodkyně

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Je to hnus, Velebnosti!

Cecilka

farní asistentka

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

ANO, nejhorší legislativa za 30 let mé praxe! Sorry jako…

Jiří Kvítek

autor tohoto webu

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

S tou výhřevností odpadu, to asi trochu přepálili, ne?

Jaroslav Chladil

pracovník v energetice

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Výmět z dotřiďovací linky znám, ale tohle je výmět z rozumu!

Karel Strádal

pracovník dotřiďovací linky

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Naházeli to tam halabala jakoby to mrskali ze čtvrtého patra!

Klára Tichá

pracovnice krajského úřadu

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Legislativa a logika? Strávíte zbytek života v čekárně!

Albert Einstein

vědecký pracovník

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Z čeho tohle vzniklo? To vážně nevím!

Charles Darwin

vědecký pracovník

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Tohle nedopadne dobře!

Isaac Newton

vědecký pracovník

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Líbí se mi, že to má koncepčně jasný tah na bránu!

Tomáš Marný

metař a kárkař technických služeb

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

To by mě zajímalo, co za to komu kápne!

Mojmír Kapek

obsluha čerpací stanice

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Oni by přišili oko na zadek a ještě by chtěli, aby mrkalo!

Jindřich Kostlivý

patolog

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Označit infekční odpad jménem osoby, co dělá směny a přes den střídá dalšího? Časem vzniku odpadu? Okamžitě léčit!

Markéta Lazarová

lékařka psychiatrie

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Dnes lidé mezi sebou hovoří tak, že jeden druhého neposlouchá… a tady je výsledek!

František Hrubín

spisovatel, básník, překladatel knížek pro děti

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Označit infekční odpad časem vzniku odpadu? Kdy?

Jarmila Spurná

sálová sestra

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Nepřipadáte si tak trochu jako pokusné laboratorní zvíře?

Ota Sklenička

laboratorní technik a vzorkař odpadů

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Pan Pohlreich to věděl: s náhražkou kvalitní jídlo neuděláš!

Pavel Kutil

šéfkuchař

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Že je nejzáludnější antrax a vzteklina? Mýlil jsem se! 

Louis Pasteur

vědecký pracovník

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Proč musí mít autovrakoviště v ČR váhu a jinde v EU nemusí?  

Ludvík Škoda

provozovatel autovrakoviště

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Opravdu neudělali soudruzi z ministerstva někde chybu? 

Jan Dotázal

manažer

Anketa: Líbí se Vám nová odpadová legislativa?

Já jsem z toho všeho nějaká otrávená… 

Maryša

baristka

Postupujte takto:

 • zašlete svoje hodnocení (nejlépe jednou větou) na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit svoji fotku - tím dáváte souhlas s jejím uveřejněním - nebo můžete vybrat nějakou ilustrační
 • můžete vystoupit pod svým jménem nebo si vyberte libovolný pseudonym
 • pamatujte: z čeho si dokážeme dělat legraci, to nás psychicky nezlomí! 😛 

A hlavně: užívejte si srandy, dokud nám ji ještě nezdanili!