Také někdy potřebujete šikovnou pomůcku, šablonu nebo vzor?

Pak jste tady správně.

(níže uvedený seznam kapitol je řazen abecedně)

Obsah:

Proč existují Kvítkovy provozní taháky?

Jejich úkolem je v první řadě informovat veřejnost. Někdy stačí připomenout princip řešení a pak už to jde samo.

To ale není všechno. Dalším důvodem je snaha postupně měnit spotřebitelské zvyklosti veřejnosti.

A proč? Protože málokterá činnost na této planetě alespoň částečně nesouvisí s odpady.

Fakt, že odpadů pořád přibývá, není náhoda. Hrají v tom roli různé důvody, včetně obyčejné lidské pohodlnosti.

Můžeme to změnit. Ale opatření na snížení jejich produkce mají svoje technologické limity.

Pokud jich bude dosaženo, už se nic nezlepší, jenom budeme zbytečně platit navíc.

Už teď je třeba hledat jiné cesty, které jsou reálné jak časově, technologicky, i lidsky.

Na to ale musíme být odborně připraveni nebo musíme mít k dispozici pomůcky, které nám to usnadní.

A to jsou mimo jiné i Kvítkovy provozní taháky!

Vysvětlím to na příkladu:

Udělejme první krok ke snížení produkce odpadů a přestaňme plýtvat! Zamysleme se nad vznikem řady zbytečných, hlavně obalových odpadů.

Abyste se mohli chovat jako zodpovědní spotřebitelé, bylo by dobré vědět, jaké materiály jsou vhodnější a jaké třeba nikoliv!

Stát sice již vydal omezení jednorázových plastů, ale zapomíná, že běžný smrtelník nepozná, z čeho je daný výrobek vyroben.

Chtělo by se na adresu úředníků říci:

Zakazujete plasty, ale jak má laik rozlišit papírový kelímek od kompozitu s plastem?

Zmatená a nepřiměřená legislativa ovlivní hodně a může zhatit i dobrý úmysl. Někdo to asi podcenil.

Chci vysvětlit souvislosti a ukázat některé chyby – snad to napoví, co je jinak:

ukázka článku

(nevyužitá rezerva v řešení kvót recyklace a využití odpadů)

Sami určitě znáte dost podobných případů a já některé další ještě představím…

TEST: Potřebuji vůbec provozní taháky?

Zkuste rychlý test: prohlédněte si tato označení obalů

A odpovězte sami sobě na otázky:

 • co označení znamená?
 • z jakého materiálu je obal vyroben?
 • jaký je ve variantách označení rozdíl?

Co s tím?

Z hlavy zná zobrazené kódy asi málokdo, proto Vám pomůže můj

(k dispozici je i podrobný průvodce ve formátu PDF)

Díky němu se dozvíte správné řešení:

 • označený obal je ze dřeva
 • výše jsou zobrazeny všechny varianty označení
 • použít lze kteroukoliv ze zobrazených variant

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


Význam použitých zkratek (řazeno abecedně):

ISPOPIntegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (viz odkaz: zde)
MŽPMinisterstvo životního prostředí ČR (viz odkaz: zde)
TAPtuhá alternativní paliva:
– podle ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy (viz níže v textu)
– podle ISO EN 21 640 – Tuhá alternativní paliva – specifikace a třídy (viz níže v textu)
ZEVOzařízení pro energetické využití odpadů

DATOVÉ SCHRÁNKY

Seznam držitelů datových schránek podle České pošty

Potřebujete vyhledat IDDS datové schránky Vašeho klienta?

Pak jste tady správně.


DATUMY, TERMÍNY A LHŮTY

Počítání termínů a lhůt

Každý z nás někdy počítal termíny a lhůty (např. nabytí právní moci) a řešil, jak započítávat:

 • dny pracovního klidu (např. sobota a neděle)
 • státní svátky
 • ostatní svátky (např. vánoční svátky)
 • ostatní svátky s pohyblivým datumem (např. velikonoční svátky)
 • významné dny

Pak jste tady správně. Přesně tomuto tématu se věnuje další člen z edice Kvítkovy provozní taháky!

Když budete počítal termíny a lhůty (např. nabytí právní moci) musíte logicky narazit na řadu otazníků:

 1. mám započítávat dny pracovního klidu? (např. sobota a neděle)
 2. mám započítávat státní svátky?
 3. mám započítávat ostatní svátky? (např. vánoční svátky)
 4. mám započítávat ostatní svátky s pohyblivým datumem? (např. velikonoční svátky)
 5. mám započítávat významné dny?

Není třeba podrobně studovat legislativu, pro běžný kontakt s úřady stačí využít mého dalšího Průvodce, který byl zpracován na základě

 • zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (odkaz: zde)
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (odkaz: zde)

Všechno může být mnohem snadnější – stačí použít Průvodce počítání termínů a lhůt (viz níže v textu).

Správné odpovědi na předešlé otázky jsou:

 1. NE, dny pracovního klidu se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat soboty a neděle”)
 2. NE, státní svátky se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat státní svátky”)
 3. NE, ostatní svátky se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat ostatní svátky”)
 4. NE, ostatní svátky s pohyblivým datumem se do lhůt nezapočítávají a lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den (v Průvodci aktivujte předvolbu “nezapočítávat ostatní svátky s pohyblivým datumem”)
 5. ANO, významné dny se do lhůt započítávají a zákon je považuje za běžný pracovní den (v Průvodci se započtou jako pracovní den)

Sluší se připomenout, že v běžné úřední praxi se uplatňují pravidla podle § 40 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

 • do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin)
 • v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala (např. den, kdy bylo doručeno rozhodnutí v projednávané věci, což lze prokázat datumem na úřední doručence)
 • lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce)
 • připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den (to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin)
 • lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě
 • nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně (tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu)
 • v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak!

Kromě toho jsou v Průvodci ještě další vychytávky:

 • možnost nezapočítávat libovolný den v týdnu
 • možnost individuálního nastavení ostatních svátků s pohyblivým datumem
 • možnost výpočtu rozdílu mezi dvěma zadanými datumy
 • možnost výpočtu rozdílu mezi dvěma zadanými datumy, včetně rozdílu času (údaj času je nepovinný)

Potřebujete počítat termíny a lhůty? Zkuste

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


KLÁVESOVÉ ZKRATKY pro znaky a symboly na počítači

Hledáte klávesové zkratky pro kódy znaků a běžných symbolů jako jsou třeba: @ € © # & ® µ Ø

Pak jste tady správně.

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
? ALT+63 ¿ ALT+0191
! ALT+33 203+ALT+X
- ALT+45 ' ALT+39
" ALT+34 , ALT+44
. ALT+46 | ALT+124
/ ALT+47 \ ALT+92
` ALT+96 ^ ALT+94
« ALT+0171 » ALT+0187
« ALT+174 » ALT+175
~ ALT+126 & ALT+38
: ALT+58 { ALT+123
; ALT+59 } ALT+125

zdroj informace: support.microsoft.com

pokud je na Vašem komunikátoru podporováno GroupMe, pak

Zkratka Význam emotikony ZOBRAZÍ

VÝSLEDEK

:) Smajlík 🙂
:-) Smajlík 🙂
:] Spokojený obličej :]
;) Mrkající obličej 😉
;-) Mrkající obličej 😉
:D Nadšený obličej 😀
:-D Nadšený obličej 😀
;P Trhlý obličej ;P
;-P Trhlý obličej ;-P
:P Bláznivý obličej 😛
:-P Bláznivý obličej 😛
8) Cool obličej 8)
8-) Cool obličej 😎
:| Prázdný výraz 😐
:-| Prázdný výraz 😐
:( Smutný obličej 🙁
:-( Smutný obličej 🙁
o_O Znechucený obličej o_O
o.O Znechucený obličej o.O
:/ Nemocný obličej :/
:-/ Nemocný obličej :-/
:O Překvapený obličej :O
:-O Překvapený obličej :-O
O_O Šokovaný obličej O_O
O.O Šokovaný obličej O.O
o_o Znechucený obličej o_o
#) Poundie #)
#-) Poundie #-)
^.^ Bláznivý Poundie ^.^
^_^ Bláznivý Poundie ^_^
^^ Bláznivý Poundie ^^
:x Pusinkující obličej 😡
:-x Pusinkující obličej 😡
<3 Srdce <3
#( Zamračený Poundie #(
#-( Zamračený Poundie #-(
m) Facepalm m)
m-) Facepalm m-)
xD Obličej brečící od smíchu xD
XD Obličej brečící od smíchu XD
:'( Plačící obličej :'(
:'-( Plačící obličej :'-(

zdroj informace: support.microsoft.com

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
à ALT+0195 å ALT+0229
Å ALT+143 å ALT+134
Ä ALT+142 ä ALT+132
À ALT+0192 à ALT+133
Á ALT+0193 á ALT+160
 ALT+0194 â ALT+131
Ç ALT+128 ç ALT+135
Č 010C+ALT+X č 010D+ALT+X
É ALT+144 é ALT+130
È ALT+0200 è ALT+138
Ê ALT+202 ê ALT+136
Ë ALT+203 ë ALT+137
Ĕ 0114+ALT+X ĕ 0115+ALT+X
Ğ 011E+ALT+X ğ 011F+ALT+X
Ģ 0122+ALT+X ģ 0123+ALT+X
Ï ALT+0207 ï ALT+139
Î ALT+0206 î ALT+140
Í ALT+0205 í ALT+161
Ì ALT+0204 ì ALT+141
Ñ ALT+165 ñ ALT+164
Ö ALT+153 ö ALT+148
Ô ALT+212 ô ALT+147
Ō 014C+ALT+X ō 014D+ALT+X
Ò ALT+0210 ò ALT+149
Ó ALT+0211 ó ALT+162
Ø ALT+0216 ø 00F8+ALT+X
Ŝ 015C+ALT+X ŝ 015D+ALT+X
Ş 015E+ALT+X ş 015F+ALT+X
ß ALT+0223 ß ALT+225
Ü ALT+154 ü ALT+129
Ū ALT+016A ū 016B+ALT+X
Û ALT+0219 û ALT+150
Ù ALT+0217 ù ALT+151
Ů
ALT+0217
ů
ALT+0249
Ú 00DA+ALT+X ú ALT+163
Ÿ 0159+ALT+X ÿ ALT+152

zdroj informace: support.microsoft.com

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
° ALT+0176 º ALT+0186
221A+ALT+X + ALT+43
# ALT+35 µ ALT+0181
< ALT+60 > ALT+62
% ALT+37 ( ALT+40
[ ALT+91 ) ALT+41
] ALT+93 2206+ALT+X

ALT+137
÷ ALT+247

zdroj informace: support.microsoft.com

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
© ALT+0169 ® ALT+0174
§ ALT+0167 ALT+0153

zdroj informace: support.microsoft.com

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
£ ALT+0163 ¥ ALT+0165
¢ ALT+0162 $ 0024+ALT+X
ALT+0128 ¤ ALT+0164

zdroj informace: support.microsoft.com

Piktogram kombinace kláves Piktogram kombinace kláves
¼ ALT+0188 ½ ALT+0189
¾ ALT+0190

zdroj informace: support.microsoft.com

Ti z Vás, kteří jsou náročnější nebo nenašli, co hledali, mohou použít seznam ASCII znaků.

Použití je jednoduché: stiskněte kombinaci kláves ALT+ a číslo kódu podle níže uvedené tabulky

ilustrační příklady:  
kombinace kláves zobrazí znak
ALT+131 ƒ
ALT+137
‰ 

Rozšířená ASCII:

Extended ASCII
128
129 
130
131 ƒ
132
133
134
135
136 ˆ
137
138 Š
139
140 Œ
141 
142 Ž
143 
144 
145
146
147
148
149
150
151
152 ˜
153
154 š
155
156 œ
157 
158 ž
159 Ÿ
160  
161 ¡
162 ¢
163 £
164 ¤
165 ¥
166 ¦
167 §
168 ¨
169 ©
170 ª
171 «
172 ¬
173 ­
174 ®
175 ¯
176 °
177 ±
178 ²
179 ³
180 ´
181 µ
182
183 ·
184 ¸
185 ¹
186 º
187 »
188 ¼
189 ½
190 ¾
191 ¿
192 À
193 Á
194 Â
195 Ã
196 Ä
197 Å
198 Æ
199 Ç
200 È
201 É
202 Ê
203 Ë
204 Ì
205 Í
206 Î
207 Ï
208 Ð
209 Ñ
210 Ò
211 Ó
212 Ô
213 Õ
214 Ö
215 ×
216 Ø
217 Ù
218 Ú
219 Û
220 Ü
221 Ý
222 Þ
223 ß
224 à
225 á
226 â
227 ã
228 ä
229 å
230 æ
231 ç
232 è
233 é
234 ê
235 ë
236 ì
237 í
238 î
239 ï
240 ð
241 ñ
242 ò
243 ó
244 ô
245 õ
246 ö
247 ÷
248 ø
249 ù
250 ú
251 û
252 ü
253 ý

Pro skutečné fajnšmekry zbývá doplnit

Speciální znaky ASCII:

Special Chars
9 \t (Tab)
10 \n (NL)
13 \r (CR)
32 Space
33 !
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
61 =
62 >
63 ?
64 @
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
123 {
124 |
125 }
126 ~

Velká písmena ASCII:

Upper Case
65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 V
87 W
88 X
89 Y
90 Z

Malá písmena ASCII:

Lower Case
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
117 u
118 v
119 w
120 x
121 y
122 z

zdroj informace: support.microsoft.com


KURZY A CENY

Hledáte aktuální kurzovní lístek ČNB nebo aktuální kurzy vybraných komodit jako jsou třeba:

 • ropa, benzín, nafta, topný olej, plyn
 • průmyslové kovy, vývoj ceny kovů, suroviny
 • ceny průmyslových kovů na trzích

Pak jste tady správně.

Možná oceníte pomůcky, které sice nejsou z edice „Kvítkovy provozní taháky“, ale jistě Vám s poskytnou hledanou informaci.

Rád bych vedle vývoje vlastních pomůcek upozorňoval i na jiné dostupné zdroje, které patří mezi velmi zdařilé počiny.

Tentokrát se jedná o server:

kde najdete mimo jiné: kurzy měn, akcie cz, komodity a spoustu dalších informací.

Zajímavostí je i to, že některé informace si za stanovených podmínek můžete vložit i do vlastních www stránek (pokyny viz: ZDE).

TIP: povšimněte si kvalitního zpracování a automatické aktualizace zobrazovaných údajů v níže uvedených příkladech


Ilustrační příklady:

1. Aktuální burzovní lístek ČNB

výběr: top měny

Kurzy ČNB
USD
USD =
GBP
GBP =
EUR
EUR =
JPY
JPY =
CAD
CAD =
PLN
PLN =
CHF
CHF =
PX50
PX50 =

2. Aktuální vývoj cen benzínu v ČR

Graf: Benzín - aktuální ceny benzínu, vývoj cen benzínu

3. Aktuální vývoj cen nafty v ČR

Graf: Nafta - aktuální ceny motorové nafty, vývoj cen nafty

4. Aktuální vývoj cen strategických komodit

 • motorová nafta
 • topný olej
 • zemní plyn
 • elektřina
 • ropa

na trzích ve světě:

Motorová nafta - graf ceny
Topný olej - graf ceny
Zemní plyn - graf ceny
Elektřina - graf ceny
PXE - Zemní plyn - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny
WTI Crude Oil Ropa - graf ceny
Benzín RBOB - graf ceny

5. Pomůcky pro provozovatele sběren kovových odpadů

Provozovatele sběren kovových odpadů by jistě ocenili i další údaje:

zdroj dat: kurzy.cz

Malá ukázka:

Graf: Kovy - průmyslové kovy, vývoj ceny kovů, suroviny
Graf: Kovy - průmyslové kovy, vývoj ceny kovů, suroviny

Pomohlo Vám to? Našli jste, co jste hledali?

Mohu Vám doporučit návštěvu stránek kurzy.cz a seznámit se s jejich obsahem. Je to velmi inspirativní.

A ujišťuji Vás, že toho umí mnohem více – tohle byla opravdu jen malá ukázka…


MATERIÁLOVÁ IDENTIFIKACE OBALOVÝCH ODPADŮ

Hledáte význam těchto kódů a nevíte, kde je najít?

Chcete se v tom orientovat?

Pak jste tady správně.

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:

nebo si můžete udělat bleskový test, který Vám odpoví na otázku, zda takový tahák vůbec potřebujete:

Prohlédněte si následující označení materiálové identifikace obalu.

Máte před sebou označení obalu:

nebo

a nebo

Víte, co to znamená? Tušíte jaký je v jednotlivých variantách rozdíl?

Správná odpověď:

jedná se o obal ze dřeva – zobrazeny jsou možné varianty označení a použít lze kteroukoliv z nich

Pomohlo Vám to?

Proto Kvítkovy provozní taháky existují.


PŘEPOČTY A PŘEVODY JEDNOTEK

Potřebujete převody jednotek nebo předpony a zobrazení řádů jednotek?

Pak jste tady správně.

Hledáte konkrétní převody jednotek? Například:

 • převody jednotek času
 • převody jednotek délky
 • převody jednotek hmotnosti
 • převody jednotek objemu
 • převody jednotek obsahu

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


TAP – TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO

Jak zjistit, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP?

Hledáte konkrétní odpady s vyhodnocením, zda je lze využívat pro přípravu TAP?

Chcete umět posoudit, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP?

Chcete mít alespoň základní představu o výhřevnosti některých odpadů?

Pak jste tady správně.

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


VYHODNOCENÍ ROZBORŮ

Potřebujete vyhodnotit rozbor a ověřit, zda splňuje potřebná kritéria?

Pak jste tady správně.

Možná oceníte speciální sadu pomůcek z edice „Kvítkovy provozní taháky“:

nebo si můžete vybrat přímo:

Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání

Potřebujete vyhodnocení rozborů podle § 6 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady?

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


VÝHŘEVNOST VYBRANÝCH ODPADŮ z ČSN 06 3090

Máte alespoň základní představu o výhřevnosti některých odpadů?

Jak zjistit, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP?

Hledáte konkrétní odpady s vyhodnocením, zda je lze využívat pro přípravu TAP?

Chcete umět posoudit, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP?

Pak možná oceníte pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


VÝKLADY, POJMY, CHYTÁKY

Víte, že si spousta lidí plete, co znamená "odborný dohled" a co znamená "odborný dozor"?

Rozdíl v tom určitě je:

Jaký je rozdíl mezi odborným dohledem a odborným dozorem?

Jak je to s ČSN?

 • pokud se na ČSN (nebo její část) odkazuje nějaký předpis (zákon nebo vyhláška), pak je zmíněná ČSN obecně závazná
 • pokud se na ČSN (nebo její část) žádný předpis neodkazuje, pak taková ČSN obecně závazná není

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Dle Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České agentury pro standardizaci se měsíčně aktualizuje tento odkaz:

a obsahuje:

 • Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí
 • Upřesnění k harmonizovaným normám

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Podle § 4a zákona č.22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.

Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je zveřejněn seznam harmonizovaných norem, které byly již dříve zavedeny do ČSN a údajem datumu „Date of applicability of the standard as a harmonised standard“ jeho nabytí účinnosti, tím se stávají českými harmonizovanými normami (nikoliv zveřejněním ve Věstníku ÚNMZ).

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

ÚNMZ = Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Můžete využít placené služby, kterou poskytuje Česká agentura pro standardizaci:

To je dáno předpisem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:

 • Vyhláška č.571/2020 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům), která je účinná od 01.01.2021 a její znění naleznete zde: odkaz

Více info viz ČSN on-line (Česká agentura pro standardizaci)

Na stránkách České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS) byly v rámci

sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN)

zveřejněny i dokumenty z oblasti:

 • odpadového hospodářství (přímý odkaz je: zde)

zdroj informace: Ministerstvo životního prostředí


Co to vlastně znamená: sponzorovaný přístup k ČSN?

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“:

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/images/hlava.png

Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

 • ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky
 • stahování souborů není povoleno
 • registrační formulář před prvním přihlášením je: zde
 • přihlašovací formulář (po provedené registraci) je: zde
 • nezapomeňte na podmínky používání, které jsou uvedeny: zde

zdroj informace: Česká agentura pro standardizaci

Normy související se vzorkováním odpadů

ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob:

U akreditovaných zkušebních laboratoří se samostatný certifikát podle níže uvedené normy ČSN EN 14899 nevyžaduje!

Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití jsou totiž součástí jejich akreditace (je již zahrnuto v ČSN EN ISO/IEC 17024).

ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití:


VÝPOČTY A PŘEVODY JEDNOTEK

Potřebujete převody jednotek nebo předpony a zobrazení řádů jednotek?

Pak jste tady správně.

Hledáte konkrétní převody jednotek? Například:

 • převody jednotek času
 • převody jednotek délky
 • převody jednotek hmotnosti
 • převody jednotek objemu
 • převody jednotek obsahu

Možná oceníte další pomůcku z edice „Kvítkovy provozní taháky“, která Vám s tím pomůže:


VZORY PLNÉ MOCI do ISPOP

(řazeno abecedně)


Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

 • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
 • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek