Potřebujete vyhodnotit rozbor a ověřit, zda splňuje daná kritéria?

Pak jste tady správně.

(níže uvedený seznam kapitol je řazen abecedně)


Správná interpretace výsledků

Vyhodnocování rozborů a následně správná interpretace výsledků je činnost srovnatelná s adrenalinovou zábavou.

Mimo jiné i proto, že když něco přehlédnete, tak to zpravidla zavání pokutou.

Neexistuje žádný závazný postup označování výsledků rozborů, určený prováděcími předpisy.

Navíc, ne každý tomu musí rozumět. Ale jak to udělat, aby tomu rozuměl i laik?

Právě proto jsem vymyslel svojí metodu, kterou jsem pojmenoval: SEMAFOR

Hladinu (mez) kritického ukazatele lze uživatelsky vypnout nebo libovolně nastavit, doporučená hodnota je 80% vyhodnocovaného limitu.

Nebojte se to vyzkoušet – je to intuitivní:

 1. zadáte výsledek rozboru, který jste obdrželi od laboratoře
 2. ten je automaticky vyhodnocen s platnými limity (je-li jich více, jsou uvedeny všechny, aby bylo patrno, který z nich jak splňujete)
 3. graficky jsou zobrazeny výsledky v barvách jako na semaforu (viz níže)

takže hned víte, jak na tom jste:

ilustrační příklad

Jak to správně interpretovat?

Jednoduše – jako na SEMAFORU:

limit I. překročen = výsledek nevyhovuje

(je třeba řešit nevyhovující hodnotu)

limit II. překročen = výsledek nevyhovuje

(je třeba řešit nevyhovující hodnotu)

limit I. nepřekročen = výsledek vyhovuje, ale překročil 80% limitu

(doporučuji ho sledovat jako kritický ukazatel)

limit II. nepřekročen = výsledek vyhovuje, ale překročil 80% limitu

(doporučuji ho sledovat jako kritický ukazatel)

limit I. nepřekročen = výsledek vyhovuje

(přeji takových výsledků co nejvíce)

limit II. nepřekročen = výsledek vyhovuje

(přeji takových výsledků co nejvíce)

Pokud je kritický ukazatel vypnut, žluté varianty se nezobrazí.

To byl ten složitější případ.

Je-li v předpisu uveden pouze jeden limit, označení limitu se na semaforu neuvádí:

limit překročen = výsledek nevyhovuje

(je třeba řešit nevyhovující hodnotu)

limit nepřekročen = výsledek vyhovuje, ale překročil 80% limitu

(doporučuji ho sledovat jako kritický ukazatel)

limit nepřekročen = výsledek vyhovuje

(přeji takových výsledků co nejvíce)

Pokud je kritický ukazatel vypnut, žlutá varianta se nezobrazí.

Vyhodnocování rozborů

Potřebujete vyhodnocení rozborů? Máte obavy, aby to bylo správně? Jak je výše uvedeno, Vaše obavy jsou zbytečné!

Možná oceníte speciální sadu pomůcek z edice „Kvítkovy provozní taháky“, tentokrát pro tyto oblasti činností:

 • ukládání odpadů na skládku
 • využívání odpadů k zasypávání
 • využívání strusky k zasypávání
 • zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Budu je zde postupně přidávat, tak Vás prosím o trpělivost.

Ještě tam musím naprogramovat jednu důležitou součást:

 • průvodce Vám pomůže s tím, který z limitů se na Vás v daném případě vztahuje

Například postačí jednoduše zvolit variantu:

a průvodce sám vyhodnotí, který limit se na tuto činnost vztahuje (s vysvětlením souvislostí):

Jistě chápete proč je to tak pracné, ale v konečném efektu to ušetří mnohem více času…


1. Ukládání odpadů na skládku a rekultivace

Vyhodnocení rozborů podle § 10 až § 16 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

 • Tabulka č. 10.1 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti
 • Tabulka č. 10.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad
 • Tabulka č. 10.3 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa


2. Využívání odpadů k zasypávání

Vyhodnocení rozborů podle § 6 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

 • Tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů
 • Tabulka č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu
 • Tabulka č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů
 • Tabulka č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu


3. Využívání strusky k zasypávání

Vyhodnocení rozborů podle § 7 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

[text v přípravě] 🦺


4. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů

anaerobní digesce

Vyhodnocení rozborů podle § 49 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

[text v přípravě] 🦺


kompostování

Vyhodnocení rozborů podle § 46 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

[text v přípravě] 🦺


účinnost hygienizace

Vyhodnocení rozborů podle § 50 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

[text v přípravě] 🦺


vermikompostování

Vyhodnocení rozborů podle § 48 vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

[text v přípravě] 🦺


Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

 • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
 • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek