Také někdy potřebujete šikovnou pomůcku, šablonu nebo vzor? Pak jste tady správně.

KVÍTKOVY PROVOZNÍ TAHÁKY (nejenom pro provozní praxi)

(řazeno abecedně)

 • Klávesové zkratky na počítači – kódy znaků pro běžné symboly: @ € © # & ® µ Ø
 • Materiálová identifikace obalových odpadů podle ČSN 77 0052-2
 • Přepočty a převody jednotek (času, délky, hmotnosti, objemu a obsahu)
 • Seznam držitelů datových schránek podle www.mojedatovaschranka.cz
 • Tuhá alternativní paliva (klasifikace TAP podle ISO EN 21 640)
 • Výhřevnost vybraných odpadů podle ČSN 06 3090
 • Výklady, pojmy, chytáky
 • Výpočty pro provozní potřebu
 • Vzory plné moci do ISPOP vč. editovatelné formy

Rychlý výběr přímo z těch nejoblíbenějších:

(občas něco hledáte a pak se hodí mít to po ruce)

(přepočty jednotek a provozní výpočty)

(když potřebujete počítat termíny a lhůty, např. nabytí právní moci)

(když potřebujete vyhodnotit rozbor, zda splňuje daná kritéria)

(Průvodce značením materiálové identifikace obalů podle ČSN 77 0052-2)

(klasifikace TAP v kostce)

(odpověď, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP)

(vysvětlení: nevyužitá rezerva v řešení kvót recyklace a využití odpadů)


Význam použitých zkratek (řazeno abecedně):

ISPOPIntegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (viz odkaz: zde)
MŽPMinisterstvo životního prostředí ČR (viz odkaz: zde)
TAPtuhá alternativní paliva:
– podle ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy (viz níže v textu)
– podle ISO EN 21 640 – Tuhá alternativní paliva – specifikace a třídy (viz níže v textu)
ZEVOzařízení pro energetické využití odpadů

O celkový přehled toho, co na této stránce najdete, Vás také neošidím 😉

Obsah:


KVÍTKOVY PROVOZNÍ TAHÁKY

Možná Vás budou zajímat některé taháky z provozní praxe, které bych rád postupně doplňoval.

Zde najdete (řazeno abecedně):

 • Klávesové zkratky na počítači – kódy znaků pro běžné symboly: @ € © # & ® µ Ø
 • Materiálová identifikace obalových odpadů podle ČSN 77 0052-2
 • Přepočty a převody jednotek (času, délky, hmotnosti, objemu a obsahu)
 • Seznam držitelů datových schránek podle www.mojedatovaschranka.cz
 • Tuhá alternativní paliva (klasifikace TAP podle ISO EN 21 640)
 • Výhřevnost vybraných odpadů podle ČSN 06 3090
 • Výklady, pojmy, chytáky
 • Výpočty a převody jednotek
 • Vzory plné moci do ISPOP vč. editovatelné formy

Tak vybírejte:

(přepočty jednotek a provozní výpočty)

(klasifikace TAP v kostce)

(odpověď, zda má smysl konkrétní odpad využívat pro přípravu TAP)


OBLASTI ŘEŠENÍ V PROVOZNÍ PRAXI

 1. Odpady a výrobky s ukončenou životností
  1. zákon o odpadech
   • odborný dohled při nakládání s odpady
   • audity pro nakládání s odpady, prevence pokut, konzultační dny
   • vzorkování odpadů a interpretace výsledků jejich rozborů
   • průběžná evidence a ohlašování odpadů
   • kompletní vyřizování souhlasů krajského úřadu a jednotlivých ORP (obce s rozšířenou působností)
   • tvorba provozních řádů, podnikových norem, podkladů pro audity typu ISO
   • agenda poplatku za ukládání odpadů na skládku
   • prevence pokut, školení obsluhy, řešení přestupků, odvolání proti pokutě
  2. zákon o výrobcích s ukončenou životností
   • elektrozařízení
   • baterie nebo akumulátor
   • pneumatika
   • vozidlo
  3. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  4. vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
  5. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   • požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz
   • technické podmínky soustřeďování odpadu
  6. normy související se vzorkováním odpadů
   • ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
   • ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití
 2. Obaly a jejich zpětné odběry
 3. Chemické látky a přípravky
 4. Riziko ekologické újmy
 5. Výrobky a posuzování shody
 6. Vybrané související předpisy
  1. nakládání s azbestem
  2. kategorizace prací pro hodnocení vlivu práce na zdraví
   • kategorie první - práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
   • kategorie druhá - práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně
   • kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů a je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci
   • kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření
  3. plán opatření pro případy havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon)
 7. GDPR (ochrana osobních údajů)
 8. HACCP (stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin)

(řazeno abecedně)

Většina obcí a podstatná část firem by měla mít na svých webech informace o GDPR.

A jak to má vypadat? Co by tam mělo správně být?

To lze upřesnit až po ověření základních informací, které lze zjistit přímo u Vás, ale lze je shrnout do těchto otázek:

 • co je cílem GDPR?
 • jaké k tomu volit prostředky?
 • koho konkrétně se to dotkne?
 • co to bude znamenat právě pro Vás?
 • kdo je kdo v oblasti GDPR?

Více informací najdete zde

Pokud potřebujete poradit nebo si jenom nevíte rady, bez obav se na nás obraťte - kontaktní údaje jsou uvedeny zde

Víte, že si spousta lidí plete, co znamená "odborný dohled" a co znamená "odborný dozor"?

Rozdíl v tom určitě je:

Jaký je rozdíl mezi odborným dohledem a odborným dozorem?

[text v přípravě] 🦺

[text v přípravě] 🦺

[text v přípravě] 🦺

Právě probíhající akce:

<žádná veřejná akce se v nejbližší dny nekoná>

Nevyhovuje to Vašim představám?

Potřebujete individuální akci šitou "na míru"?

Není problém přijet přímo ke klientovi nebo na jiné místo, kde v patřičném soukromí a klidu proběhne konzultace podle jeho potřeb!

Funguje to jednoduše:

 • klient sdělí poptávku (telefonicky nebo lépe elektronicky)
 • já s ním vykomunikuji detaily jeho individuálních požadavků a hlavně jeho místních podmínek
 • připravím nabídku a zašlu ji klientovi k vyjádření
 • pokud najdeme řešení k oboustranné spokojenosti, projekt se uskuteční

Dotaz na dostupnost mých služeb

Pokud potřebujete pomoci, můžete poslat dotaz na dostupnost služeb.

Je to snadné: dát dotaz na dostupnost služeb

[text v přípravě] 🦺

a samostatně uvádím ještě speciální kapitolu, která rekapitulovala opatření proti COVIDu v době, kdy byla aktuální:

1. COVID a opatření související

Není jednoduché se v tom orientovat, proto uvádím přehled, jak šel postupně čas:

Vláda ČR: Nouzový stav a protiepidemická opatření  (platil od 26.11.2021 00.00 hodin do 25.12.2021 23.59 hodin), t.j. JIŽ NEPLATÍ!

Pokud se potřebujete orientovat, projděte si podrobnosti alespoň v těch nejdůležitějších předpisech:

 • Usnesení vlády ČR č.1065 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR (viz odkaz: zde) - ZMĚNA (mění Usnesení č.1191 viz níže v textu)
 • Usnesení vlády ČR č.1066 o přijetí krizového opatření (viz odkaz: zde)
 • Usnesení vlády ČR č.1067 k zajištění poskytování zdravotních služeb (viz odkaz: zde)
 • Usnesení vlády ČR č.1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru (viz odkaz: zde) - ZMĚNA (viz Usnesení č.1121 níže v textu)
 • Usnesení vlády ČR č.1087 o přijetí krizového opatření (viz odkaz: zde)
 • Usnesení vlády ČR č.1121 o změně krizového opatření (viz odkaz: zde) - ZMĚNA (mění Usnesení č.1084 viz výše v textu)
 • Usnesení vlády ČR č.1191 o změně krizového opatření (viz odkaz: zde) - ZMĚNA (mění Usnesení č.1065 viz výše v textu)

...a začíná se nám to hezky zamotávat, že? 😕

Komu by se to zdálo málo přehledné, může to zkusit na vládním webu (viz odkaz: zde), ale chce to trpělivost 😯

Nová opatření: změna zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, účinnost od 26.02.2022

 • zákon č. 39/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (viz odkaz: zde)

Já osobně bych se pokusil aktuální stav stručně shrnout:

Od 1.3.2022 bude většina opatření zrušena!

(mimo zákazu návštěv v zařízení sociální a zdravotní péče a plošného testování zaměstnanců v zařízeních sociální a zdravotní péče)

MPO ČR: Covid programy pro firmy a OSVČ (Ministerstvo průmyslu a obchodu - oficiální přehled poskytovaných programů)

Hodilo se to těm, co žádali o podporu.


ZAJÍMAVOSTI Z PROVOZNÍ PRAXE

Možná Vás budou zajímat některé příklady z provozní praxe, které bych rád postupně doplňoval.

Zde najdete:

 • Azbest (orientační ověření přítomnosti azbestu, foto pod mikroskopem: červený azbest, šedý azbest)
 • Elektroodpad (kontrola čistoty po zpracování, foto pod mikroskopem)
 • Plastový odpad (kontrola čistoty po zpracování, foto pod mikroskopem)
 • Pneumatika (kontrola čistoty po zpracování, foto pod mikroskopem)
 • Textilní odpad (kontrola čistoty po zpracování, foto pod mikroskopem)

(řazeno abecedně)

Orientační ověření přítomnosti azbestu

orientační kontrola demoličního odpadu na přítomnost azbestových vláken (digitálním mikroskopem přímo v provozu)

Podle doporučení uvedených v normě ČSN EN ISO 16000-7 pro stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

je vhodné využít poznatků metody analýzy dle ISO 8672 (optická mikroskopie s fázovým kontrastem PCM):

Jak je patrno z výše uvedených údajů, metoda jednoznačné identifikace vlákna přímo v provozních podmínkách není možná. Avšak na základě orientačního provozního ověření lze vytipovat, zda u kontrolovaného vzorku je možné očekávat přítomnost azbestových vláken nebo nikoliv.

Potvrzení ověření přítomnosti azbestových vláken lze provést pouze v podmínkách specializovaných laboratoří!

Jaké formy azbestu v provozní praxi potkáte nejčastěji?

Myslím si, že nejčastěji je to eternit, což je směs z 90 % cementu a 10 % azbestových vláken.

Dříve se nejčastěji eternit využíval ve stavebnictví a byl oblíben pro svoji trvanlivost. Když se ukázalo, že je azbest karcinogenní, byl zakázán. Ale stále je na našich střechách, takže se s ním můžete setkat docela běžně. Nepoužíval se jenom jako střešní krytina. Obecně výrobky s obsahem azbestu se užívaly jako tepelná izolace, požárně-tepelná izolace a armatury.

Dnes se již užívají náhrady se směsí buničiny a umělých vláken.

Jaké formy azbestu v provozní praxi potkáte nejčastěji?

Myslím si, že nejčastěji je to eternit, což je směs z 90 % cementu a 10 % azbestových vláken.

Dříve se nejčastěji eternit využíval ve stavebnictví a byl oblíben pro svoji trvanlivost. Když se ukázalo, že je azbest karcinogenní, byl zakázán. Ale stále je na našich střechách, takže se s ním můžete setkat docela běžně. Nepoužíval se jenom jako střešní krytina. Obecně výrobky s obsahem azbestu se užívaly jako tepelná izolace, požárně-tepelná izolace a armatury.

Dnes se již užívají náhrady se směsí buničiny a umělých vláken.

Zde vidíte ukázku původního červeného eternitu:

Ukázka: azbest v červeném eternitu

vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů
vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů
vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů
vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

Jaké formy azbestu v provozní praxi potkáte nejčastěji?

Myslím si, že nejčastěji je to eternit, což je směs z 90 % cementu a 10 % azbestových vláken.

Dříve se nejčastěji eternit využíval ve stavebnictví a byl oblíben pro svoji trvanlivost. Když se ukázalo, že je azbest karcinogenní, byl zakázán. Ale stále je na našich střechách, takže se s ním můžete setkat docela běžně. Nepoužíval se jenom jako střešní krytina. Obecně výrobky s obsahem azbestu se užívaly jako tepelná izolace, požárně-tepelná izolace a armatury.

Dnes se již užívají náhrady se směsí buničiny a umělých vláken.

Zde vidíte ukázku původního šedého eternitu:

Ukázka: azbest v šedém eternitu

vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů

vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů

vlákna tvoří shluky vláken charakteristických tvarů

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

 Existuje technologie elektromagnetického oddělování kovové frakce ze směsi plast - kov, ale nemůže mít 100% účinnost

výstup ze zpracování kabelů, tzv. "bužírka" - i po elektromagnetickém odstranění většiny kovové frakce, část drátků zůstává (zvětšeno: 54x)
 

výstup ze zpracování kabelů, tzv. "bužírka" - i po elektromagnetickém odstranění většiny kovové frakce, část drátků zůstává (zvětšeno: 54x)
 

část, která se při elektromagnetickém odstranění utrhne a zůstane v plastové frakci, zpravidla o délce 1 až 2 mm (zvětšeno: 54x)
 

ale u některých druhů plastů se daří kovovou frakci bez problémů odstranit - záleží na typu plastu (zvětšeno: 54x)
 

specifický charakteristický znak - výstup je pokryt kovovým prachem po elektromagnetickém odstranění kovové frakce, což už odstranit nelze (zvětšeno: 54x)
 

specifický charakteristický znak - výstup je pokryt kovovým prachem po elektromagnetickém odstranění kovové frakce, což už odstranit nelze - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)

a s tím by mělo v dalším zpracování nebo využití počítat! 

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu (zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
  

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu (zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu (zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu (zvětšeno: 54x)
 

ukázka z kontroly čistoty výrobku z plastového odpadu - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

Existuje technologie, která plášť nadrtí na kousky cca 1,5 x 1,5 cm - vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm) se nedají mechanicky odstranit

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit (zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit - ten samý vzorek
(inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit (zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit (zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit (zvětšeno: 54x)
 

vlákna výztuhy (o průměru: 80 µm), která se nedají mechanicky odstranit - ten samý vzorek (inverzní zvýraznění - digitálně upraveno, zvětšeno: 54x)
 

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

kontrola čistoty výrobku z textilního odpadu
 

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu snímků přenášených z mikroskopu - na nápravě se pracuje 😉

[text v přípravě] 🦺


DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Pokud budete hledat některé další informace, třeba se Vám bude hodit pár tipů, které bych rád postupně doplňoval.

(řazeno abecedně)

1. Věstník Ministerstva životního prostředí

Věstník MŽP (viz odkaz: zde)

2. Web Ministerstva životního prostředí

Nová odpadová legislativa a metodické pokyny odboru odpadů MŽP (viz odkaz: zde)

3. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj MŽP (viz odkaz: zde)

[text v přípravě] 🦺


Máte tip na vylepšení / doplnění této stránky?

Něco, co Vám tady chybí a je reálně splnitelné to zpracovat? Takový tip uvítám!

Postupujte takto:

 • zašlete svůj tip na adresu: info@jirikvitek.cz nebo přímo kliknutím sem: info@jirikvitek.cz
 • pokud chcete, můžete přiložit komentář, který upřesní i způsob použití, jaký očekáváte
 • zkusím se nad tím zamyslet a uvidím, co se s tím dá udělat

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

Mějte se hezky

Jiří Kvítek